Szef teatru

Ks. Józef Jan Dudek

Teatr jest formą zaspokajania i budzenia różnorodnych potrzeb intelektualnych, ekspresyjnych, emocjonalnych i estetycznych człowieka. Szczególnie teatr współczesny stara się wychodzić naprzeciw poszukiwaniu odpowiedzi na pytania egzystencjalne człowieka, odpowiada na potrzebę prawdy i autentyczności, poszukuje odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jaki jest sens i cel jego życia?
Kościół w Polsce idąc za wskazaniami Soboru Watykańskiego II rozpoczął szeroko zakrojoną działalność, która obejmowała wiele dziedzin ludzkiego życia, poszukując nowych dróg dotarcia do szerokich kręgów społecznych z Dobrą Nowiną. Wśród form pracy duszpasterskiej znalazły się również i takie, które obejmowały środowiska twórcze, w tym również teatralne.